Curs bonificable de Ponts i Pòrtics de Grua

Descripció

El curs per a operador de ponts i pòrtics grua permet als nostres alumnes assistir a una formació teòric-pràctica obtenint els coneixements necessaris per poder dur a terme la seva activitat amb la màquina de manera segura i eficient.

Curs bonificable de Ponts i Pòrtics Grua

OBJECTIUS:

Un cop finalitzada la formació, els alumnes adquireixen les competències següents:

  • Potenciar la cultura preventiva conscienciant de la importància de la prevenció de riscos laborals.
  • Preservar la integritat física de les persones, equips i instal·lacions.
  • Posar en pràctica el maneig, les normes d’ús i seguretat dels pòrtics i ponts grua.
  • Adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que es manifesten al Reial decret 1215/1997 (article 5) pel qual s’exigeix ​​una formació específica i adequada per a l’ús d’equips de treball.
  • Adaptar-se al que estableix la UNE 58000, “Manejament de grues i artefactes per a l’elevació i el transport de pesos. Posats de comandament normalitzats”.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

a) Informació sobre ponts i pòrtics grua.
b) Mentalització general sobre riscos, accidents, seguretat laboral, etc.
c) Conceptes bàsics d’ús habitual.
d) Legislació bàsica.
e) Símbols i pictogrames.
f) Descripció general de les parts i dels equips utilitzats, terminologia. Diferències essencials respecte d’altres equips d’elevació.
g) Implicacions degudes a l’entorn de treball (atropellaments, atropellaments, xocs…).
h) Condicions de treball segons el Reial decret 486/1997.
i) Descripció general de les parts de la màquina i dels equips utilitzats.
j) Riscos existents a la màquina, mans, peus, cap, cos, altres persones…
k) Operacions de càrrega de combustible, dièsel, gasolina, gas, càrrega de bateries.
l) Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
m) Conducció en buit i amb càrrega, velocitat de desplaçament.
n) Càrregues oscil·lants, o amb centre de gravetat variable.
o) Senyalització gestual de maniobres.
p) Accessoris d’elevació (pinces, cadenes, eslingues, ganxos…)
q) Eslingues tèxtils (tipus, materials, usos, conservació, inspecció…)
r) Eslingues de cadena (tipus, ramals, usos, conservació, inspecció…)
s) Manuals de l’operador facilitats pel fabricant de l’equip.

PART PRÀCTICA

a) Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment de comandaments, plaques, manuals.
b) Comprovació de posada en marxa, retrocés, avenç, elevació, descens.
c) Inspecció visual i reconeixement d’eslingues tèxtils.
d) Inspecció visual i reconeixement d’eslingues de cadena i ganxos.
e) Maniobres sense càrrega, desplaçaments.
f) Maniobres similars amb càrrega.
g) Diferents usos i possibilitats dels accessoris d’elevació.
h) Pràctiques de direcció gestual de maniobres.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 167€
Preu No Soci: 180€

Consultar preus especials per grups

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 8 hores

DATA

Sant Joan Despí:

20/02/2023 de 7:30 a 15:30 h

16/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

Lloc

Sant Joan Despí
(Barcelona)

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.