Curs bonificable de Lock-Out – Tag Out (LO-TO)

Objectiu General:

Aquest curs pretén que els alumnes coneguin la manera com funciona un programa de bloqueig i etiquetatge (LOTO), així com els punts bàsics que ha de contenir.

Objectius Específics:

Un cop finalitzada la formació, els alumnes adquireixen les competències següents:
-Coneixement adequat dels punts d‟un programa LOTO.
-Coneixement de diferents aparells de bloqueig que es poden utilitzar per a un procediment LOTO.
-Elements a desenergitzar per realitzar una feina amb seguretat.
-Passos a seguir abans d’iniciar els treballs.
-Promoure la cultura preventiva, conscienciant de la importància d’un correcte procediment de bloqueig i etiquetatge per evitar accidents.

Curs bonificable de Lock-Out – Tag Out (LO-TO)

DESENVOLUPAMENT FORMATIU DEL CURS:

DURACIÓ DEL PROGRAMA: 6 h

-TEORIA: 3 h

-PRÀCTICA: 3 h

PROGRAMA

PART TEÒRICA

•Presentació del programa LOTO i la seva justificació.
• Legislació.
– Llei 31/95 de PRL
– EN 1037
– RD 1215/97
– NTP 52
• Definició dels elements afectats i que intervenen en un programa LOTO.
• Explicació de les característiques bàsiques del procediment LOTO.
• Seqüència adequada de l’ordre de treball amb procediment LOTO.
– Avís
– Apagat
– Aïllament
– Bloqueig
– Desenergització
– Verificació

PART PRÀCTICA

Identificació de les diferents fonts d’energia en un equip o sistema i proposar sistemes de
desenergitzat.
– Estudi dun mecanisme o sistema per determinar els punts de bloqueig.
– Preparació d’un protocol LOTO pel sistema i l’execució.
– Instauració i execució de diferents opcions LOTO en un mateix sistema o equip.
– Revisió d‟un protocol LOTO existent per buscar errors i proposar correccions.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

• Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

• Edat mínima 18 anys.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 121 €
Preu No Soci: 130 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 6 hores

DATA

Pròximes convocatòries:

Sant Joan Despí:
31/01/2023 de 7:30 a 13:30 h

23/02/2023 de 7:30 a 13:30h

27/03/2023 de 7:30 a 13:30 h

Lloc

Sant Joan Despí (Barcelona)

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.