Curs bonificable. Extinció d’incendis en la Empresa

Objectiu General:

Dirigit a qualsevol treballador d’una empresa per fer front als primers minuts d’un incendi. L’alumne aprendrà tècniques i estratègies d’actuació segures davant de la descoberta i l’inici d’un incendi. Aprendrà a utilitzar correctament els extintors i les boques d’incendi equipats, la importància de tancar portes per evitar l’oxigenació i propagació dels incendis, a realitzar amb garanties l’evacuació de les persones a les empreses o edificis; a confinar quan l’evacuació no sigui possible triant el lloc més adequat.

Objectius específics:

Adquirir els coneixements bàsics de les emergències per incendis
-Promoure la cultura preventiva, la seguretat i la prevenció a la feina per evitar els incendis.
-Conéixer els diversos mètodes d’extinció segons el tipus de foc que es tracte.
-Millorar l’organització i la resposta de l’empresa davant d’aquest tipus de situacions d’emergència.
-Capacitar i habilitar els equips de primera intervenció, el cap de l’emergència, el cap de la intervenció i la resta de personal de l’empresa.

Curs bonificable. Extinció d’incendis en la Empresa

METODOLOGIA:

La metodologia està enfocada a assolir l’equilibri perfecte entre els continguts teòrics i pràctics.
Tot i que la formació pràctica és l’eix fonamental sobre el qual giren totes les nostres accions formatives, no oblidem la importància de la base teòrica en qualsevol formació. A totes les formacions es desenvolupen amb profunditat els continguts legislatius, ampliats amb continguts específics a la formació que s’executa, dotant el participant de nous coneixements per al desenvolupament de la seva feina de forma segura i eficient.

CONTINGUT TEÒRIC-PRÀCTIC
-Legislació i Normativa Aplicable.
-El foc. Teoria del foc. El triangle i el tetraedre del foc.
-Factors desencadenants d’un incendi a l’empresa. Materials combustibles, classes de foc, comburents, energia dactivació i la reacció en cadena.
-Evolució i desenvolupament d’un incendi. Podem preveure’n el comportament i anticipar-nos als seus moviments?
-Perills a les intervencions. Seguretat.
-Mètodes dextinció dincendis i agents extintors.
-Atmosferes explosives particulars (farines i partícules orgàniques)
-Organització interna de l’empresa davant d’una situació d’emergència.
-Mobilitat sense visibilitat
-Pràctiques amb extintors i biaixos ( si disposen )
-Pràctiques amb equips de respiració autònoma

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

• Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

• Edat mínima 18 anys.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 102 €
Preu No Soci: 110 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 6 hores

DATA

Pròximes convocatòries:

Sant Joan Despí:

22/02/2023 de 7:30 a 13:30 h

29/03/2023 de 7:30 a 13:30 h

Lloc

Sant Joan Despí
(Barcelona)

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.