Curs bonificable d’Espais Confinats

Descripció

Dirigit als professionals que s’inicien en els treballs en espais confinats. El curs abasta totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc en espais confinats. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat en els espais confinats, per a la correcta avaluació dels riscos. Les classes pràctiques estan pensades perquè l’alumne d’una manera natural i amena aprengui les maniobres, el protocol d’entrada i els equips de protecció per a treballs en espais confinats.

Curs bonificable d’Espais Confinats

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs en espais confinats.
Conèixer i aplicar el protocol d’entrada, utilitzant el permís especial d’entrada.
Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció.
Utilitzar, verificar i mantenir l’equip de respiració autònom.
Operar amb el detector de gasos.
Capacitar al treballador per a l’ús i maneig del trípode anti caigudes.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

-Legislació i Normativa Aplicable.
-Descripció i parts del sistema anti caigudes (El sistema ABCD del treball en alçada).
-Avaluació de riscos i principis generals de l’acció preventiva.
-Característiques dels espais confinats.
-Riscos generals dels espais confinats.
-Riscos específics dels espais confinats.
-Mesures preventives bàsiques.
-Equips de protecció individual en espais confinats.
-Protocol d’entrada i actuació en cas d’emergència.

PART PRÀCTICA

-Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical acord A 353/2.
-Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes retràctil acord A 361.
-Ús d’ERA, sistemes d’escapament, màscares de filtres i detectors de gasos.
-Instal·lació de trípode o similar conforme EN 795 classe B.
-Rescat vertical mitjançant dispositiu d’acord A 341.
– Circuit en espai confinat vertical i horitzontal Núm 1.
-Tècniques d’accés amb suport d’entrada.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 167 €
Preu No Soci: 180 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 8 hores

Data

Properes convocatòries:

Sant Joan Despí:

01/02/2023 de 7:30 a 15:30 h

15/02/2023 de 7:30 a 15:30 h

01/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

15/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

29/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

Cerdanyola del Vallès:

08/02/2023 de 7:30 a 15:30 h

22/02/2023 de 7:30 a 15:30 h

08/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

22/03/2023 de 7:30 a 15:30 h

Lloc

Segons Data de Convocatòria el curs s’imparteix a Sant Joan Despí o Cerdanyola (Barcelona), a consultar.

Curs Espais Confinats

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.