Curs bonificable de Treballs Verticals.

Descripció

Dirigit als professionals que s’inicien en els treballs verticals o en suspensió. El curs abasta totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc en altura mitjançant tots els sistemes de seguretat anti caigudes i de progressió per cordes.

Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat en alçada. Les classes pràctiques estan pensades perquè l’alumne d’una manera natural i amena aprengui les maniobres i els equips més actuals del món dels treballs verticals.

Curs bonificable de Treballs Verticals

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs verticals.
Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc a caiguda.
Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció en els treballs verticals.
Capacitar al treballador per desenvolupar les tècniques d’ascens i descens a través de cordes.
Oferir recursos per superar situacions adverses.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

Legislació i Normativa Aplicable.
Normes UNE-EN.
Física Aplicada a les caigudes.
Equips de Protecció Individual (EPI).
Sistemes de Seguretat anti caiguda:
Línies de Vida.
Punts d’Ancoratge.
Instal·lació de Línies de Vida provisionals.
Col·locació d’ancoratges; angles i forces.
Bloquejadors, descensors i politges.
Dispositius de seguretat per a rescat.
Actuació en cas d’emergència.

PART PRÀCTICA

Inspecció inicial prèvia i posterior d’Epi i el seu ús.
Tipus de Nusos.
Reconeixement i inspecció prèvia de sistemes de seguretat anti caigudes.
Instal·lació de sistemes anti caigudes provisionals.
Ascens i descens per tall vertical amb cordes i cadira vertical.
Ascens i descens amb desviament.
Canvis de corda i superació de nusos.
Tècniques d’accés i posicionament.
Tècniques d’hissada de càrrega mitjançant politja simple i composta.
Ús de protectors de cordes.
Tècniques de Rescat.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 632 €
Preu No Soci: 680 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 40 hores

DATA

Pròximes convocatòries

Sant Joan Despí:
a consultar

Lloc

Sant Joan Despí
(Barcelona)

Curs de treballs verticals

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.