Curs subvencionat d’Operador/a de Grua Torre

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU GENERAL:
• Manipular de manera òptima, tant des del punt de vista dels rendiments com de la seguretat, una grua torre. Conèixer les parts, components i equips, així com el manteniment que la màquina requereix per incrementar la seva productivitat i allargar la seva vida útil. Estar capacitat per superar els exàmens teòrics i pràctics per a l’obtenció del carnet d’operador.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
• Dominar la utilització de la màquina, coneixent els components, rendiments i usos.
• Organitzar i executar el manteniment de la grua.
• Treballar amb alts nivells de productivitat i seguretat amb la grua torre.
• Mantenir la màquina i els seus components en òptimes condicions d’ús.
• Realitzar inspeccions, distingint la naturalesa de les possibles avaries.
• Valorar la importància del coneixement i el manteniment en l’efectivitat i durada de les màquines.
• Ser capaç de superar els exàmens teòric pràctics per a l’obtenció del carnet d’operador.

Curs d’Operador/a de Grua Torre

CONTINGUT:

1. INTRODUCCIÓ A LA GRUA TORRE
1.1. Referent històric
1.2. Legislació

2. DESCRIPCIÓ DE LA GRUA I INICIACIÓ A LA MECÀNICA
2.1. La grua torre com a instrument de treball
2.2. Característiques principals d’una grua torre
2.3. Mecanismes d’una grua torre
2.4. Col·locació i assentament de la grua
2.5. Forces que actuen en una grua torre
2.6. Estabilitat en les grues torre

3. CONEIXEMENTS GENERALS D’ELECTRICITAT
3.1. Naturalesa de l’electricitat. generalitats elèctriques
3.2. La llei d’ohm. Magnituds elèctriques
3.3. Potència elèctrica
3.4. Elements de maniobra, control i protecció

4. MANTENIMENT PREVENTIU DE LA GRUA
4.1. Manteniment i conservació de la grua torre
4.2. Treballs de manteniment de l’operador de grua torre

5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
5.1. Definició dels treballs
5.2. Tècniques preventives especifiques en el maneig de la grua torre
5.3. Mitjans auxiliars, equips i eines
5.4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
5.5. Interferències entre activitats
5.6. Drets i obligacions. La present acció formativa desenvolupa els continguts establerts en l’article 155 de l’IV conveni col·lectiu general del sector de la construcció (contingut formatiu per a operadors d’aparells elevadors).

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat ?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’adminsitració pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 230 hores

Data

27/02/2023 a 27/06/2023, dilluns a dijous horari de tarda

Lloc

Part teòrica: horari de 16 a 21 h

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 08010 Barcelona

Part pràctica: horari de 15 a 20 h

Fundación laboral de la Construcción, Avinguda Comunitat Europea, 30, 08917 Badalona

DESCARREGA EL CALENDARI

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org
Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.