Curs bonificable de Treballs en alçada (8 h.)

Descripció

Dirigit als professionals que s’inicien en els treballs en alçada. Els cursos comprenen totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc en altura mitjançant tots els sistemes de seguretat anti caigudes. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat en alçada.

Les classes pràctiques estan pensades perquè l’alumne d’una manera natural i amena aprengui les maniobres i els equips més actuals del món dels anti caigudes.

Curs bonificable de Treballs en Alçada

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs en alçada i posar-los en pràctica.

Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc a caiguda.

Conscienciar els treballadors sobre el risc de caiguda i la necessitat de l’ús dels EPI.

Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció contra les caigudes.

Capacitar al treballador per escollir l’equip de protecció adequat a cada tipus de treball.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

-Legislació i Normativa Aplicable.
-Descripció dels equips de protecció individual (EPI categoria III).
-Descripció dels diferents tipus de protecció (Col·lectiva – Individual).
-Descripció i parts del sistema anti caigudes (El sistema ABCD del treball en alçada).
-Tipologia dels punts d’ancoratge i la seva normativa aplicable EN 795.
-Tipologia, descripció i utilització dels elements d’unió i les seves categories: sistemes
de retenció (EN 354) i sistemes anti caigudes (EN 355).
-Tipologia dels factors de caiguda, el passadís de seguretat, la física aplicada a les caigudes i el temut efecte pèndol.
-Descripció, tipus, manteniment i col·locació de arnesos de treball en alçada
conforme EN 361 amb o sense cinturó de posicionament A 358.
-Tipologia dels equips anti caigudes retràctils A 360.
-L’accident: conseqüències de la suspensió i síndrome orto estàtic.

PART PRÀCTICA

-Ascens i descens mitjançant element d’unió de doble ramal d’acord A 355. -Posicionament en estructures mitjançant element de posicionament acord A 358.
-Instal·lació vertical de dispositiu anti caigudes retràctil acord A 361.
-Instal·lació horitzontal de dispositiu d’ancoratge tèxtil acord A 795 classe B. -Instal·lació vertical de dispositiu anti caigudes d’acord A 353/2.
-Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical acord A 353/1.
-Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical acord A 353/2.
-Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes retràctil acord A 361.
-Maneig de perxes amb ancoratge d’acord EN 795 classe B i instal·lació de dispositius anti caigudes.
-Ús de connectors d’acord A 362.
-Anul·lar l’efecte pèndol.
-Retard de la síndrome orto estàtic.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 148 €
Preu No Soci: 160 €

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 8 hores

Data

08 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA

Propera convocatòria:

15 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
22 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA
27 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. DISSABTE
01 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
11 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
13 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA
20 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Lloc

Sant Joan Despí
(Barcelona)

Curs de Treballs en alçada

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.