Curs bonificable de Carretons elevadors (8 h.)

Descripció

El curs per a operador de carretons elevadors permet als alumnes assistir a una formació teòrica-pràctica obtenint els coneixements necessaris per poder dur a terme la seva activitat amb la maquinària de forma segura i eficient.

Curs bonificable de Carretons elevadors

OBJECTIUS

Un cop finalitzada la formació, els alumnes adquireixen les competències següents:

Potenciar la cultura preventiva conscienciant de la importància de la prevenció de riscos laborals.

Preservar la integritat física de les persones, equips i instal·lacions.

Posar en pràctica el maneig, les normes d’ús i de seguretat del carretó elevador.

Adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que es manifesten en el Reial Decret 1215/1997 (article 5) pel qual s’exigeix una formació específica i adequada per a l’ús d’equips de treball.

Adaptar-se a l’establert a la UNE 58451, “Formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

a) Informació sobre el carretó a utilitzar.
b) Concienciació general sobre riscos, accidents, seguretat laboral, etc.
c) Conceptes bàsics d’ús habitual
d) Legislació bàsica
e) Símbols i pictogrames
f) Descripció general de les parts i dels equips utilitzats, terminologia. Diferències essencials respecte a l’automòbil.
g) Habituals existents a la màquina, comandaments.
h) Implicacions degudes a l’entorn de treball (emissions, nivell sonor, compatibilitat, electromagnètica, atex, etc.).
i) Condicions de treball segons Reial Decret 486/1997.
j) Descripció general de les parts de la màquina i dels equips utilitzats.
k) Habituals existents a la màquina.
l) Operacions de càrrega de combustible, dièsel, gasolina, gas, càrrega de bateries.
m) Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
n) Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d’elevació, abast del braç, gràfics de càrrega.
o) Estabilitat del conjunt. Afectacions de l’estabilitat.
p) Conducció en buit i amb càrrega, velocitat de desplaçament.
q) Càrregues oscil·lants, o amb centre de gravetat variable.
r) Tipus de prestatgeries, sistema d’emmagatzematge.
s) Corredors de maniobra, trànsit mixt amb vianants.
t) Manteniment preventiu típic, rodes, nivells.
o) Manuals de l’operador facilitades pel fabricant l’equip.
v) Equips de protecció individual, segons zona o tipus de treball.
w) Estacionament de la màquina en aparcament.

PART PRÀCTICA

a) Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment de comandaments, plaques, manuals.
b) Comprovació de posada en marxa, direcció, frens, clàxon, etc.
c) Maniobres sense càrrega, desplaçament en les dues direccions, velocitats, girs, utilització de rampes.
d) Maniobres similars amb càrrega.
e) Càrrega i descàrrega de camions, col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries.
f) Gràfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega.
g) Amb accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc.
h) Maniobres extraordinàries, com càrregues de dimensions o característiques fora del normal per la seva longitud.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 116 €
Preu No Soci: 125 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i Oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 8 hores

Data

17 de setembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.

Properes convocatòries:

30 de setembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
07 d’octubre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA
23 d’octubre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. DISSABTE
28 d’octubre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
11 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA
18 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
27 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. DISSABTE
30 de novembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
10 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.
11 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. DISSABTE
16 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h. CERDANYOLA
21 de desembre de 2021 de 7:30 a 15:30 h.

Lloc

Sant Joan Despí  (Barcelona)

Curs de Carretó Elevador

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.