BUSCADOR

Guillem Carabí: “Els edificis de l’exposició apostaven per una Barcelona millor, tot i les condicions socials i polítiques que imperaven”

El nou Decret 67/2915, de 5 de maig, intenta superar les mancances del de 2010 en relació als tipus de deficiències que s'establien per als habitatges i als lliuraments dels certificats d'aptitud.