Curs subvencionat de PRL per a treballs de paleteria (20 h).

Curs de PRL per a Treballs de Paleteria

En aquest curs de PRL per a treballs de paleteria l’alumne podrà adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin I’aplicació de tècniques segures de treball durant I ‘execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines.

CONTINGUTS:

CONTINGUTS PART COMÚ:

  1. Tècniques preventives.
    – Mitjans de protecció col·lectiva.
    – Equips de protecció individual.
    – Senyalització.
  2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

Verificació, identificació i vigilància de el lloc de la feina i el seu entorn.
– Riscos generals en les obres de construcció.
– Coneixement de l’entorn de el lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferència entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d’emergència

CONTINGUTS PART ESPECÍFICA:

Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, …).

Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos de el lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, …
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P, …).


A la finalització d’aquest curs l’alumne pot demanar la Targeta Professional de la Construcció

Tipus de Curs

Formació Subvencionada. 

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat (sense cost econòmic)?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Prevenció de Riscos Laborals

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 20 hores

Data

04/10/2021 a 07/10/2021, dilluns a dijous de 09 a 14 h.

Lloc

GREMI DE BARCELONA:

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció:

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org.com juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org.

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies