Curs bonificable d’Espais Confinats (A.N.E.T.V.A)

Descripció

La diversitat de tasques que integren els treballs en altura així com el reisgo que cadascuna d’elles comporta, exigeix disposar de la màxima i més especialitzada formació.
L’equip avalat per l’Associació Nacional de Treballs Verticals (A.N.E.T.V.A), ofereix un ampli i especialitzat programa formatiu ajustat a les necessitats d’empreses i professionals en compliment amb la normativa vigent reguladora en matèria preventiva Seguretat i Salut.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels serveis de prevenció (R.D 39/1997) van establir un nou marc de legalitat a la Seguretat Laboral i van generar unes necessitats específiques de formació.
El art19. de la Llei de PRL (llei 39/1995), k estableix que l’empresari ha de garantir que cada trabjador, rebi una formació en matèria preventiva, suficient i adequada als riscos del seu lloc de treball o funció de cada trabjador.

Curs Espais Confinats (A.N.E.T.V.A)

MÒDUL TEÒRIC (20%):

 • Legislació
 • Definició d’espai confinat
 • Identificacion i tipologia
 • Riscos generals
 • Riscos específics
 • Mesures preventives
 • Protocols d’accés i sortida
 • Protocols en cas d’emergència

MÒDUL PRÀCTIC (80%):

 • Pràctiques en emuladors reals
 • Utilització de sistemes d’accés
 • Ús de sistemes de respiració autònoma
 • Mesurament de atmosferes
 • Utilització de sistemes d’hissat
 • Rescat i evacuacion bàsic

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 133€
Preu No Soci: 145 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 6 hores

Data

14/09/2018 de 8:00 a 16:00 h.

Properes convocatories:

30/11/2018 de 8:00 a 16:00 h.

Lloc

Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Curs Espais Confinats

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

Professionals acreditats per A.N.E.T.V.A

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.