Curs bonificable d’Encarregat d’Obra

Descripció

OBJECTIUS:

Assolir els coneixements i les eines necessàries per poder desenvolupar les funcions d’encarregat d’obra i poder aprendre tots els conceptes que engloben aquest perfil professional.

Curs bonificable d’Encarregat d’Obra

CONTINGUTS:

 1. Que és l’encarregat d’obra? (2h)
  • Funcions a desenvolupar en l’obra
 2. Com gestionar l’equip humà (2 h)
 3. Organització, planificació del treball (2 h)
 4. Nocions bàsiques de geometria (4h)
 5. Nocions bàsiques de topografia (4h)
 6. Càlculs de superfícies, volums (8 h)
 7. Interpretació de plànols (15 h) (pràctiques a l’aula)
  • Sistemes d’acotació
 8. Sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient (2 h)
 9. Sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals (4 h)
 10. Sistemes constructius (16 h) :
  • Geotècnia
  • Cimentació: profunda i superficials
  • Estructura: unidireccional, bidireccional, altres sistemes
  • Façanes
  • Particions interiors
  • Cobertes: inclinades i planes
 11. Replantejaments (6 h) (pràctiques a l’aula)
 12. Fonamentacions (3 h)
 13. Impermeabilitzacions (2 h)

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu Soci: 600 €
Preu No Soci: 650 €

El preu per a Socis és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Área

CONSTRUCCIÓ

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 70 hores

Data

Desembre – Gener

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.