Curs subvencionat de Revit MEP entorn BIM

Objectiu:

L’objectiu d’aquest curs subvencionat és millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

REQUISITS:

per poder realitzar el curs cal tenir coneixements bàsics de Revit. Si no s’ha ha fet el crus de Revit al Gremi es convocarà per fer una prova de nivell abans de iniciar el curs.

Curs de Revit MEP entorn BIM

CONTINGUTS:

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A REVIT MEP

 • INSTAL·LACIONS EN BIM: Implicacions de la realització d’installacions en BIM.
 • INTRODUCCIÓ AL MODELAT EN REVIT Exemples de projectes realitzats en Revit MEP.

MÒDUL 2: PROJECTE NOU I EINES

 • CONFIGURACIONS: Configuració bàsica; plantilles de treball.
 • ARXIUS CENTRALS: Explicació del sistema d’arxius centrals.
 • ENLLAÇ AMB EL MODEL ARQUITÈCTONIC: Conceptes rellevants per a la integració amb el model arquitectònic.
 • EINES: Introducció a les fitxes i eines disponibles.

MÒDUL 3: CLIMATITZACIÓ EQUIPS MECÀNICS I CONDUCTES

 • INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I ’EQUIPS MECÀNICS: Càrrega de famílies i posicionament.
 • CREACIÓ DE SISTEMES: Creació i organització de sistemes de climatització.
 • INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES: Creació i edició de canonades.
 • POSICIONAR ACCESORIS DE CONDUCTES: Posicionament d’accessoris.
 • PREPARAR LES VISTES DE LLIURAMENT: Creació i edició de vistes per al lliurament.

MÒDUL 4: CLIMATITZACIÓ CANONADES

 • INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I D’EQUIPS MECÀNICS: Càrrega de famílies i posicionament.
 • CREACIÓ DE SISTEMES: Creació i organització de sistemes de climatització.
 • INSTAL·LACIÓ DE CANONADES: Creació i edició de canonades.
 • POSICIONAR ACCESSORIS DE CANONADES: Posicionament d’accessoris.
 • PREPARAR LES VISTES DE LLIURAMENT: Creació i edició de vistes per al lliurament.

MÒDUL 5: FONTANERIA I SANEJAMENT

 • INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I D’EQUIPS MECÀNICS: Càrrega de famílies i posicionament.
 • CREACIÓ DE SISTEMES: Creació i organització de sistemes de climatització.
 • INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE FONTANERIA: Creació i edició de canonades de fontaneria.
 • POSICIONAR ACCESSORIS DE CANONADES: Posicionament d’accessoris.
 • PREPARAR LES VISTES DE LLIURAMENT: Creació i edició de vistes per al lliurament.
 • INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I SANEJAMENT: Creació i edició de canonades de sanejament.
 • ALTRES SISTEMES: Explicació altres sistemes de canonades: circuits tancats, contra incendis, etc.

MÒDUL 6: ELECTRICITAT

 • ELEMENTS D’UN CIRCUIT: Introducció als diferents elements elèctrics.
 • SAFATES ELÉCTRIQUES: Creació o edició de safates elèctriques.
 • CORRUGATS: Creació i edició de coarrugats.
 • CIRCUITS: Creació i edició de circuits. Lluminàries, endolls, quadres elèctrics, centraletes, racks, interruptors, commutadors, polsadors i cables.
 • ALTRES CIRCUITS: Circuits de detecció, megafonia, cctv, telecomunicacions, etc.

MÒDUL 7: DOCUMENTACIÓ. TAULES I PLÀNOLS

 • TAULES DE QUANTITATS: Ús de taules de quantitats.
 • AULES DE CONTROL: Ús de taules de de control.
 • TAULES incrustades: Ús de taules incrustades.
 • TAULES DE PLÀNOLS: Ús de taules de plànols.
 • TAULES DE VISTES: Ús de taules de vistes.
 • PLÀNOLS: Creació de plans a partir de vistes, llegendes i taules.

MÒDUL 8: FAMÍLIES

 • INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Introducció a famílies MEP.
 • CREACIÓ DE FAMÍLIA: Creació de família MEP.
 • CONNECTORS: Creació de connectors i control de paràmetres.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada. 

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat (sense cost econòmic)?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Aula Virtual


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 30 hores

Data

Properament nova convocatòria

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Modalitat Aula Virtual amb formador.

FORMADOR: ANDREI BEJENARU

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!


Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.