BUSCADOR DE CURSOS

Muntatge de bastides recolzades

Descripció

Amb aquest curs d’adquereixen els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per muntar, desmuntar, emmagatzemar i conservar diferents sistemes de bastides, desenvolupant aquestes activitats complint amb les normes de seguretat establertes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades.
 • Identificar els tipus de bastides existents, analitzant la seva diferent utilització en la construcció, així com els elements que es defineixen en el pla per al seu muntatge, utilització i desmuntatge.
 • Realitzar les activitats necessàries per assegurar l’estabilitat i solidesa de les bastides recolzades, així com les seves condicions de càrrega admissible.
 • Mantenir les normes de seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades, així com les mesures de prevenció davant els riscos de caigudes de persona o objectes.
 • Adquirir els coneixements sobre els riscos i mesures preventives relacionats amb la interferència d’activitats.
 • Conèixer els drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

MUNTATGE DE BASTIDES RECOLZADES

PROGRAMA:

 1. Els sistemes de bastides.
  • Seguretat abans de res.
  • Bastides: tipus i característiques.
  • Tipus d’amarris.
 2. Equip humà i eines.
  • La importància de l’equip humà.
  • Equips i eines d’us freqüent.
 3. Proteccions i aspectes ergonòmics.
  • Postures corporals.
  • Protecció col·lectiva, individual i a tercers.
  • Mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques.
 1. Muntatge, desmuntatge i transformació de bastides.
  • Apilament de materials: criteris.
  • Muntatge, desmuntatge i transformació de bastides.
 2. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres fixes i mòbils.
 3. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres d’accés.
  • Muntatge, desmuntatge i transformació d’escales.
 4. Primers auxilis.
  • Mesures a adoptar en cas d’accident.
  • Posicions del ferit segons el tipus de lesió.
  • Hemorràgies.
  • Respiració artificial i massatge cardíac.
  • Evacuació.
  • Accident en els ulls.
  • Atacs epilèptics.
 5. Altres aspectes preventius.
  • Interferència entres activitats.
  • Drets i obligacions. 

PRÀCTIQUES:

 1. Comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades.
 2. Identificació dels tipus de bastides existents, analitzant la seva diferent utilització en la construcció, així com els elements que es defineixen en el pla per al seu muntatge, utilització i desmuntatge.
 3. Realització de les activitats necessàries per assegurar l’estabilitat i solidesa de les bastides recolzades, així com les seves condicions de càrrega admissible
 4. Desmuntatge, emmagatzematge i conservació de diferents sistemes de bastides complint amb les normes de seguretat establertes.
 5. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres fixes i mòbils.
 6. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres d’accés.

REFERÈNCIA NORMATIVA:

Per tal de donar compliment a lo disposat en el REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE nº 188 07-08-1997, així com en el V Conveni Col·lectiu general del sector de la Construcció, entenem que no és suficient establir una acció formativa d’adaptació a aquests normatives, sinó que és de tot necessari la inclusió d’una formació que capaciti als treballadors que la rebin, per tal d’assolir els coneixements i competències necessàries per desenvolupar les tasques de muntatge de bastides d’acord amb la llei, encara que la seva activitat professional no hagi tingut relació amb aquesta activitat i garantir així el reciclatge necessari de determinats col·lectius de treballadors.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada.

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 35 hores

Data

Consultar

Lloc

Sant Joan Despi
(Barcelona)

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Vull inscriure’m

He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies