Curs subvencionat d’Encarregat/da d’Obra

REQUISITS PER AQUEST CURS:

 • S’ha d’acreditar amb la vida laboral una experiència mínima en construcció de 2 anys d’experiència en treballs d’obres i/o Oficials de 1ª de Paleta.
 • Formació previa recomanada: Graduat escolar /ESO

 

OBJECTIUS:

Assolir els coneixements i les eines necessàries per poder desenvolupar les funcions d’encarregat d’obra i poder aprendre tots els conceptes que engloben aquest perfil professional.

CONTINGUTS:

 1. Que és l’encarregat d’obra? (2h)
  • Funcions a desenvolupar en l’obra
 2. Com gestionar l’equip humà (2 h)
 3. Organització, planificació del treball (2 h)
 4. Nocions bàsiques de geometria (4h)
 5. Nocions bàsiques de topografia (4h)
 6. Càlculs de superfícies, volums (8 h)
 7. Interpretació de plànols (15 h) (pràctiques a l’aula)
  • Sistemes d’acotació
 8. Sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient (2 h)
 9. Sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals (4 h)
 10. Sistemes constructius (16 h) :
  • Geotècnia
  • Cimentació: profunda i superficials
  • Estructura: unidireccional, bidireccional, altres sistemes
  • Façanes
  • Particions interiors
  • Cobertes: inclinades i planes
 11. Replantejaments (6 h) (pràctiques a l’aula)
 12. Fonamentacions (3 h)
 13. Impermeabilitzacions (2 h)

Tipus de Curs

Formació Subvencionada. 

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat (sense cost econòmic)?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

PRL, MAQUINÀRIA I OFICIS

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 70 hores

Data

14/01/2022 a 24/02/2022, de dimecres a divendres de 16 a 21 h

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

JOSE MIGUEL CABEZOS

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Places disponibles.
Inscripció:

Un cop preinscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’hem enviat a formacio@gremi-obres.org.com juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org.

 

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.