BUSCADOR

Terrats verds per a una Barcelona ecològica

Terrats verds per a una Barcelona ecològica

L’empresa agremiada Eixverd és pionera en la instal.lació de cobertes verdes als edificis de la nostra ciutat, defensant que la qualitat de vida pot ser significativament millorada creant jardins als terrats i espais comunitaris verds.

Convertint aquestes àrees buides i sense ús en entorns sostenibles, Eixverd defensa la millora del valor d’un edifici, estalviant energia i canviant els efectes de l’augment de la contaminació, la densitat urbana i el canvi climàtic.

Amb aquesta filosofia, un dels projectes més interessants d’Eixverd són les cobertes experimentals instal.lades a l’edifici del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, les quals han de permetre estudiar quines són les millors possibilitats d’instal.lacions de cobertes sobre els terrats de la nostra ciutat. És a dir, conèixer quins cultius, materials i procediments són els millors en quant a eficiència, sostenibilitat i conveniència.

En aquest sentit, el projecte -que es pot visitar contactant amb Eixverd o amb el Gremi-, està format per tres experiments. Els expliquem a continuació.

  1. Comparativa de diferents sistemes de cobertes verdes

Consisteix en la instal·lació i l’estudi de l’eficiència energètica de jardineres aïllades tèrmicament de diferents fabricants, amb cobertes extensives de sèdum i cobertes semi-intensives. Es comparen les diferents solucions respecte el seu preu, pes i requeriments hídrics, amb el desenvolupament del verd i l’eficiència energètica, a més a més de les capacitat de recollida d’aigua i de filtració de materials contaminants de l’atmosfera.

Els primers resultats han indicat que la presència de cobertes verdes redueix la temperatura del terra de la coberta entre 9 i 12 graus, amb una diferència més gran a cobertes amb un gruix major de substrat. Així mateix, ha quedat palès que amb una bona impermeabilització amb membrana de PVC o EPDM no hi ha goteres ni penetracions d’arrels. Les cobertes verdes aporten un benefici directe a l’eficiència energètica i contribueixen en major o menor mesura al medi ambient des de el punt de vista de gestió sostenible d’aigües pluvials, d’absorció de Co2 i de materials contaminants, i milloren la biodiversitat urbana.

A més a més de la col·laboració de la UPF, de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’aportació de material per part dels fabricants, aquest experiment està fet majoritàriament amb la UPC (Escola Politècnica Superior d’Edificació), i de manera secundària amb ICTA-UAB ( Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB).

  1. Condicions més favorables per el cultiu de lavanda

El segon experiment és una prova de sistemes de construcció diferents i tipus de lavanda diferents. Aquesta prova serveix per validar l’explotació de lavanda agregant la producció de diferents cobertes a Barcelona. Relacionat amb aquest experiment també s’ha desenvolupat una secció de plantes aromàtiques.

  1. Millors substrats per a cobertes agrícoles

El tercer experiment operatiu des del Març del 2016 és una comparativa de diferents substrats per cobertes agrícoles. Els substrats per una coberta agrícola tenen unes característiques diferents de substrat d’hort tradicional i del substrat per taules de cultiu. El drenatge, el pes saturat d’aigua, l’estabilitat o la compacitat, han de ser diferents que quan les plantes estan directament a terra o quan les plantes estan en taules de cultiu. Unes de les mostres utilitza un sistema constructiu amb una terra vegetal. L’altre utilitza un altre sistema constructiu i un substrat tècnic fet a base de fibres de coco.

Els resultats de la temporada d’estiu van indicar que un substrat de terra vegetal no ha funcionat tan bé degut a la poca capacitat drenant. El substrat més tècnic a base de fibra de coco ha indicat que la producció de tomàquets ha estat 3.5 cops més elevada en gruixos de 35cm comparada amb gruixos de 25cm.

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *