BUSCADOR

Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis de l’ICAEN

Et recordem que tens disponible de manera gratuïta el Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis, una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L'eina s'adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l'edificació, per orientar-los a l'hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d'una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l'estalvi energètic, el cost...

En muy poco tiempo el teléfono móvil ha irrumpido en nuestras vidas de forma fulminante. Su evolución ha sido vertiginosa. De ser un invento novedoso, exclusivo, de uso simple, de diseño desmesurado y poco manejable; ha pasado a convertirse en un artículo de consumo, de diseño y uso muy práctico, manejable, y con un elevado nivel de prestaciones, impensable en sus orígenes. Convirtiéndose en nuestro inseparable compañero de cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida. El aparato lo llevamos siempre con nosotros porque lo hemos asimilado a nuestra vida, tanto en el ámbito personal como profesional, con todas sus...

La nostra empresa, una important constructora, està licitant en un concurs públic per construir una nova universitat pública. Hem presentat tots els documents que un procés administratiu com aquest exigeix ​​i hem entaulat, en conseqüència, certa amistat amb el responsable d'aquest assumpte de l'Administració. En una de les nostres visites, el funcionari en qüestió ens ofereix anar a dinar, a la qual cosa nosaltres accedim encantats. Durant el dinar, aquest ens suggereix que si li paguem una quantia econòmica podria manipular el procés de concessió fent que siguem nosaltres els adjudicataris del contracte públic. Accedim a això. Posteriorment, la nostra empresa és...

El passat dissabte dia 28 de gener va sortir publicat en La Vanguardia, l’article sobre les llicències d’obra; “La falta de llicències d’obra frena l’edificació de nous habitatges” en el que s’exposa la problemàtica que suposa la lentitud amb la que es tramiten les llicències administratives als ajuntaments, principalment per manca de personal als departaments d’urbanisme, s’assenyala. Des del Gremi hem volem fer ressò d’aquest fet, ja que aquesta situació també afecta malauradament a l’activitat de rehabilitació d’habitatges, i sensibles a aquest fet, proposem una externalització parcial del servei que tramita les llicències d’obra per tal de donar recolzament als tècnics...

Dado que el último trimestre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial dos Reales Decretos que afectan al ámbito tributario y que fueron convalidados posteriormente, estas normas introducen cambios de mucho calado en referencia al Impuesto sobre Sociedades y otras cuestiones. En principio no deberíamos esperar más novedades sustantivas de carácter general que las que comentamos a continuación. Cambios en el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Ley 2/2016) Se modificaron los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, en la modalidad de base corrida, que como se sabe se han de presentar en los primeros 20 días...

La comptabilitat de la teva empresa és una funció bàsica per a la seva correcta gestió, mesura i control del patrimoni, així com de la situació econòmica i financera a partir de la informació obtinguda. No obstant, malauradament, ja sigui per falta de coneixements, com per falta de recursos o simplement per deixadesa, de vegades no donem la importància que requereix. Sabem que pot ser una tasca pesada i incòmoda de fer, i de vegades queda a un costat de les tasques més comercials de l'empresa. Però si l'exercici comptable no es duu a terme de manera adequada, pot causar problemes legals i fiscals a l’empresa, amb una conseqüent disminució...

En els darrers anys el rènting s'ha consolidat com la millor alternativa per cobrir les necessitats d'ús i possessió d'un transport de les empreses. De fet, segons estadístiques de l'Associació Espanyola de Leasing i Rènting, la presència de Pimes va suposar un 31% del negoci de sector al 2015, mentre que al 2013 era d'un 25%. La causa d'aquesta tendència alcista? Flexible i adaptat a les empreses, el rènting s'adapta a les vostres necessitats i activitat. Així mateix, és ressenyable com bona part de la flota de vehicles de lloguer acostuma a ser formada per vehicles de treball: furgonetes i fins i tot camions.  A més a més, altres avantatges del Rènting Flexible...

Fomentar la igualtat, i l’eliminació de les desigualtats és un principi fonamental en la Unió Europea. Per això, s'ha estimat convenient establir determinades mesures de promoció de la igualtat efectiva en les empreses privades, com les que es recullen en matèria de contractació o de subvencions públiques o en referència als consells d'administració. Amb aquest objectiu, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, incorpora un alt valor de justícia social, i considera a les organitzacions laborals agents clau de cara a la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes...

En l'entorn connectat d'avui en dia, la seguretat cibernètica és una preocupació generalitzada. No obstant això, els analistes temen que, en diferents sectors, algunes empreses no estan tenen la suficient responsabilitat. És molt comú que les empreses no comprenguin els riscos cibernètics i de privacitat fins que passa un incident. Qualsevol empresa pot veure's afectada per una bretxa de seguretat d'informació sensible d'un client o treballador. Fins i tot la pèrdua d'un ordinador portàtil, si no es maneja adequadament, pot esdevenir un desastre de relacions públiques, destruint no només una marca corporativa sinó també el seu balanç financer. La decisió o...

Per vendre cal guanyar la confiança dels nostres clients, saber comunicar i persuadir, i fins i tot de vegades, fa falta enamorar amb les paraules, amb un missatge clau que faci que la persona que ens està escoltant concentri la seva atenció en allò que li diem. Cada dia rebem milions d'inputs i per naturalesa només retenim entre un 20% i un 30% del que ens diuen verbalment, la resta està en mans del llenguatge no verbal, de l'entorn, del to i d'altres aspectes que cal entendre i conèixer per donar i expressar el missatge adequat i de la millor manera possible. En aquest context, ens cal identificar...