BUSCADOR

La pòlissa que necessites per protegir el teu patrimoni

La pòlissa de Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius és una manera d'assegurar i protegir el vostre patrimoni de cara a possibles reclamacions en contra que puguin materialitzar-se en costosos processos. Us detallem les particularitats d'aquesta pòlissa: Quin és l'objecte de la cobertura? Les despeses de defensa i la possible indemnització com a conseqüència de reclamacions cobertes que siguin formulades contra la persona assegurada durant la vigència de la pòlissa. Algunes de les al·legacions més freqüents inclouen: -Incompliment dels deures d'un administrador -Error De gestió -Falta de diligència -Errors o omissions al facilitar informació financera -Falta de supervisió Qui està assegurat? Administradors (de fet i de dret) i directius...

La ITE és la revisió que trobarà el problema a l'edifici per prevenir abans que esdevingui més gran i fonamentar la rehabilitació posterior. Per altra banda, també cal recordar que les ITE només obliguen a fer una reforma en casos extrems, quan es trobi un risc real per a la seguretat de les persones. En tot cas, les ITE són una eina de gran utilitat per detectar les mancances i les necessitats de l'edifici de cara a una posterior rehabilitació del mateix. Cal recordar que amb el Decret 67/2015, de 5 de maig les ITE van rebre un gran impuls amb l’obligatorietat per als propietaris...

El pasado sábado 17 de diciembre, se publicó en el BOE el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General Contable (PGC) y el Plan General Contable de Pequeñas y Mediana Empresas (PGC-Pymes), orientado básicamente a simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas, orientada a logar un equilibrio adecuado entre las cargas administrativas de las empresas más pequeñas y las necesidades de información de los destinatarios de las cuentas anuales de estas empresas. Las novedades recogidas en dicho Real Decreto se aplicaran a los ejercicios económicos que se inicien a partir de 1...

El límit permès pujarà del 10% actual al 50% del pressupost inicial dels projectes Administració i constructores guanyaran marge de negociació quan arribin els habituals imprevistos en els projectes d'obra pública. Es dóna per descomptat que el límit de la figura coneguda com modificat passarà de l'actual 10% sobre el pressupost d'adjudicació a un màxim del 50% amb la transposició de tres directives sobre contractació que travessen a hores d'ara el procés de tramitació parlamentària urgent com a projectes de llei. Aquestes són la 2014/24, sobre contractació pública; la 2014/23, sobre l'adjudicació de contractes de concessió, i la 2014/25 relativa a...

El passat dijous 15 de desembre,  durant la celebració del tradicional sopar de Nadal del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona, al Reial Club de Tennis Barcelona, va tenir lloc el reconeixement a la tasca realitzada per el Sr. Jordi Amela, director tècnic de Rehabilitació d’Habitatges de l’Ajuntament de Barcelona, qui ha demostrat sempre una actitud molt positiva davant totes les accions que s’han desenvolupat en el Gremi dins el marc de la rehabilitació i manteniment dels habitatges. Amela, que va recollir el reconeixement de forma conjunta amb l'equip de Rehabilitació d'Habitatges de l'Ajuntament de Barcelona, ha participat activament en nombrosos...

A qui no li han preguntat alguna vegada si s'ha rentat les mans? Aquest simple gest que avui dia ens sembla normal i habitual, encara segueix sent un aspecte que en altres llocs del planeta requereix ser fomentat per evitar la transmissió de malalties. Sembla doncs que no afecta el món de la construcció. Tanmateix, fem una ullada més profunda a veure què trobem. Rentar-se les mans és un costum consolidat; però fa només 55 anys enrere no era així. L'any 1961 es va posar en marxa la primera campanya pública de salut per promocionar el rentat de mans en Estats Units....

Desde la reforma del año 2015, cualquier empresa responde de los hechos cometidos tanto por sus trabajadores como por sus representantes legales. Con tal reforma, una herramienta muy útil para evitar posibles problemas y defender a la empresa es el Modelo de Prevención de Delitos que permite mantener la integridad legal de la empresa ante casos como el que la Asesoría Penal Corporativa, asesoría colaboradora del Gremi0, nos presenta a continuación: Nuestra constructora realiza una promoción de una serie de viviendas unifamiliares sobre plano que acaban siendo compradas en su totalidad. En el contrato de compraventa se establecen unas condiciones que,...

Els accessos i el perímetre de l'obra s'han de senyalitzar i destacar de manera que siguin clarament visibles i identificables, segons el Real Decret 1627/1997 en el seu article 19 Disposicions diverses. Segons la "Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció" cal que l'obra estigui delimitada físicament. Les característiques (alçada, solidesa , resistència , estabilitat , etc.) d'aquesta delimitació seran tals que només pugui sobrepassar de manera intencionada . Els accessos a l'obra (persones i vehicles) han de centralitzar-se en punts fixos que romanguin vigilats o tancats, de tal manera que només les persones...

Crònica jornada RiMe 1 de desembre de 2016 Al matí del passat dijous 1 de desembre la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis va celebrar la seva darrera trobada per debatre i analitzar l’actualitat de les empreses rehabilitadores. Presència d’empreses rehabilitadores a Construmat 2017 La trobada va començar amb un simposi a càrrec de Ione Ruete, directora del Barcelona Building Construmat 2017, que es celebrarà entre el 23 i el 26 de maig. Tal com va assenyalar, el saló té la vocació d’acompanyar al sector constructiu en els nous reptes, repensant la tradició per incorporar la innovació i el profit del coneixement, incidint...

Des d’aquest novembre i fins al gener, l’empresa agremiada CRG 2010 exposa diferents tipus de poliuretà projectat de cel.la tancada de BASF a la zona d’exposicions de la seu del Gremi. Aquest tipus de poliuretà permet un òptim aïllament tèrmic, impermeabilització amb el corresponent compliment de les exigències de comportament al foc Amb la generació de sistemes de poliuretà projectat Elastospray de BASF, sistemes de cel·la tancada, amb la classificació CCC4 del marcatge CE, s'aconsegueix amb un sol producte el millor aïllament tèrmic i al seu torn la impermeabilització de paraments verticals en qualsevol zona climàtica sense necessitat de cap morter...