BUSCADOR

Reportatges

Hoy, día 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por este motivo, creemos que es una buena ocasión para plantear una reflexión sobre la situación actual de la prevención de riesgos laborales en las obras. Veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del RD 1627/1997, que regula las actuaciones en materia preventiva, las mejoras han sido increíblemente positivas, con una drástica disminución de los accidentes en las obras. Sin embargo, las últimas estadísticas nos dan malas noticias: últimamente ha habido un aumento...

L’empresa agremiada Eixverd és pionera en la instal.lació de cobertes verdes als edificis de la nostra ciutat, defensant que la qualitat de vida pot ser significativament millorada creant jardins als terrats i espais comunitaris verds. Convertint aquestes àrees buides i sense ús en entorns sostenibles, Eixverd defensa la millora del valor d’un edifici, estalviant energia i canviant els efectes de l’augment de la contaminació, la densitat urbana i el canvi climàtic. Amb aquesta filosofia, un dels projectes més interessants d’Eixverd són les cobertes experimentals instal.lades a l’edifici del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, les quals han de...

Tot accident té conseqüències. Les més evidents i que tot prevencionista ha de prioritzar són els danys que els fets no desitjats poden generar en el treballador accidentat. Dit això, també se’n deriven una sèrie de conseqüències de caire més legal que s’han de tenir en compte. I particularment, i motiu d’aquest escrit, les que emanen de l’acció o omissió per part del propi treballador en el seu lloc de treball (queden fora d’aquest escrit els incompliments empresarials que puguin generar un accident de treball).  La qualificació dels incompliments determinarà el grau de responsabilitat dels diferents agents i, en el...

Triar el vehicle que millor respondrà a les nostres necessitats és tot un repte que pot repercutir funcional y econòmicament. És per això que a l'hora de decidir-se s'han de tenir en compte els següents factors: [bctt tweet="Què tenir en compte a l'hora de planificar l'adquisició d'un vehicle?" username="ConstructorsBCN"] 1. Quants diners volem gastar-nos? El preu és un dels aspectes fonamentals. Quin preu resulta rendible per a l'empresa? Què suposa un preu o un altre en proporció a la facturació? Val la pena adquirir un vehicle massa barat per després tenir problemes? 2. Què en pensen els conductors? Sovint oblidats a l'hora de triar un vehicle, el...

Des de fa anys el concepte de paisatge urbà ve ampliant el tradicional d'espai públic, incorporant a aquells espais de titularitat pública, els espais privats en la part que són susceptibles de gaudi col·lectiu. Qualsevol gestor públic que es limiti a actuar sobre el públic, s'oblida de fer-ho sobre alguns dels elements essencials que constitueixen l'anomenat medi ambient urbà, hàbitat urbà per altres, i que contribueixen a una gestió urbana sostenible. Una de les conclusions del 1r Congrés Internacional de Paisatge Urbà, celebrat a Sao Paulo (Brasil) al desembre de l'any 2015, va ser la necessitat de treballar en la consolidació...

De vegades podem pensar que el client digital es tracta d’un perfil jove, que està el major temps del dia connectat a les diferents xarxes i plataformes, quan en realitat no és del tot així. Si que és cert que els nadius digitals, nascuts a partir del 1980 passen molt temps connectats, però també hem de comptar amb els “immigrants digitals” (1940-1980), que tot i no disposar de tants perfils digitals en xarxes, si que la seva manera de compartir, buscar i comparar informació passa indiscutiblement per internet, tractant-se també d’un client 2.0. Per tant és molt important conèixer al...

La Fundació Laboral de la Construcció va inaugurar el passat dimecres dia 1 de març la seva nova Seu i Centre de Formació de Catalunya, ubicada a Badalona, ​​amb la qual pretén impulsar la formació de tots els treballadors i empreses del sector català de la construcció. L'acte va estar presidit per Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, que va estar acompanyat per l'alcaldessa de Badalona, ​​Dolors Sabater. Tots dos van coincidir en destacar la importància de la formació en el sector i la tasca que realitza la Fundació Laboral de la Construcció, entitat paritària creada per la patronal...

En muy poco tiempo el teléfono móvil ha irrumpido en nuestras vidas de forma fulminante. Su evolución ha sido vertiginosa. De ser un invento novedoso, exclusivo, de uso simple, de diseño desmesurado y poco manejable; ha pasado a convertirse en un artículo de consumo, de diseño y uso muy práctico, manejable, y con un elevado nivel de prestaciones, impensable en sus orígenes. Convirtiéndose en nuestro inseparable compañero de cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida. El aparato lo llevamos siempre con nosotros porque lo hemos asimilado a nuestra vida, tanto en el ámbito personal como profesional, con todas sus...

Dado que el último trimestre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial dos Reales Decretos que afectan al ámbito tributario y que fueron convalidados posteriormente, estas normas introducen cambios de mucho calado en referencia al Impuesto sobre Sociedades y otras cuestiones. En principio no deberíamos esperar más novedades sustantivas de carácter general que las que comentamos a continuación. Cambios en el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Ley 2/2016) Se modificaron los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, en la modalidad de base corrida, que como se sabe se han de presentar en los primeros 20 días...

En els darrers anys el rènting s'ha consolidat com la millor alternativa per cobrir les necessitats d'ús i possessió d'un transport de les empreses. De fet, segons estadístiques de l'Associació Espanyola de Leasing i Rènting, la presència de Pimes va suposar un 31% del negoci de sector al 2015, mentre que al 2013 era d'un 25%. La causa d'aquesta tendència alcista? Flexible i adaptat a les empreses, el rènting s'adapta a les vostres necessitats i activitat. Així mateix, és ressenyable com bona part de la flota de vehicles de lloguer acostuma a ser formada per vehicles de treball: furgonetes i fins i tot camions.  A més a més, altres avantatges del Rènting Flexible...