BUSCADOR

Recomanem

Moltes empreses del sector treballen per ser més competitives, eficients, i guanyar notorietat dins del mercat. Però a dia d'avui, amb tanta competència és realment difícil ressaltar davant la resta. Cada vegada els consumidors són més exigents, i per això dedicar temps i obstinació al teu negoci ara ja no és suficient. El certificat ISO en la teva empresa constructora és l’oportunitat de demostrar la capacitat per gestionar de forma coherent els teus serveis, complint amb les necessitats del client. Quins avantatges obtindràs? Facilita l’acció comercial. Tenir un certificat ISO implica estar homologats i per tant, poder ofertar a grans empreses. Millora...

Els autònoms, per poder rebre una indemnització diària en cas de baixa laboral, necessiten haver cotitzat com a mínim 180 dies en un període de 5 anualitats immediatament anteriors a la data de baixa. Si fos per accident, no es necessita requisit previ de cotització. Per malaltia comuna, els 3 primers dies de baixa no es cobren, del dia 4 al 20, ambdós inclosos, el 60% de la base reguladora i del dia 21 fins la data d'alta, el 75% de la base reguladora. A més a més, tot i patir una incapacitat temporal transitòria, s'ha de seguir cotitzant a la Seguretat...

El proper 31 de març és l'últim dia per presentar a Hisenda la declaració anual sobre béns i drets situats a l'estranger corresponent a l'exercici 2016, el document que popularment es coneix com a 'Model 720'. Recordem que està obligada a presentar aquesta declaració tota persona física o jurídica resident en territori espanyol que durant el 2016 s’hagi trobat en alguna d'aquestes situacions: - Que hagi estat titular, representant, autoritzat, beneficiari o hagi tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l'estranger. - Que hagi estat titular de valors, drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies...

En muy poco tiempo el teléfono móvil ha irrumpido en nuestras vidas de forma fulminante. Su evolución ha sido vertiginosa. De ser un invento novedoso, exclusivo, de uso simple, de diseño desmesurado y poco manejable; ha pasado a convertirse en un artículo de consumo, de diseño y uso muy práctico, manejable, y con un elevado nivel de prestaciones, impensable en sus orígenes. Convirtiéndose en nuestro inseparable compañero de cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida. El aparato lo llevamos siempre con nosotros porque lo hemos asimilado a nuestra vida, tanto en el ámbito personal como profesional, con todas sus...

La nostra empresa, una important constructora, està licitant en un concurs públic per construir una nova universitat pública. Hem presentat tots els documents que un procés administratiu com aquest exigeix ​​i hem entaulat, en conseqüència, certa amistat amb el responsable d'aquest assumpte de l'Administració. En una de les nostres visites, el funcionari en qüestió ens ofereix anar a dinar, a la qual cosa nosaltres accedim encantats. Durant el dinar, aquest ens suggereix que si li paguem una quantia econòmica podria manipular el procés de concessió fent que siguem nosaltres els adjudicataris del contracte públic. Accedim a això. Posteriorment, la nostra empresa és...

Dado que el último trimestre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial dos Reales Decretos que afectan al ámbito tributario y que fueron convalidados posteriormente, estas normas introducen cambios de mucho calado en referencia al Impuesto sobre Sociedades y otras cuestiones. En principio no deberíamos esperar más novedades sustantivas de carácter general que las que comentamos a continuación. Cambios en el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Ley 2/2016) Se modificaron los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, en la modalidad de base corrida, que como se sabe se han de presentar en los primeros 20 días...

La Rambla de Badalona acollirà la 4ª Fira Immobiliària organitzada per l'Ajuntament de Badalona i la societat Reactivació Badalona, del 31 de març al 2 d'abril d'aquest any. En aquesta nova edició s'incorporen elements de rehabilitació sostenible i eficiència energètica, i és per això que hem pensat que podria ser interessant la participació dels professionals que formeu part de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment, la RiMe. Es tracta una carpa que ocupa 60 mx 10 m, on es poden distribuir stands de diverses mides, a partir de 3x3 m, amb un preu de 150 €/m2. Alternativament, en cas d'haver-hi un nombre considerable...

Els accessos i el perímetre de l'obra s'han de senyalitzar i destacar de manera que siguin clarament visibles i identificables, segons el Real Decret 1627/1997 en el seu article 19 Disposicions diverses. Segons la "Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció" cal que l'obra estigui delimitada físicament. Les característiques (alçada, solidesa , resistència , estabilitat , etc.) d'aquesta delimitació seran tals que només pugui sobrepassar de manera intencionada . Els accessos a l'obra (persones i vehicles) han de centralitzar-se en punts fixos que romanguin vigilats o tancats, de tal manera que només les persones...

Moltes empreses de la construcció tenen treballadors d’altres països en plantilla. Això s’ha de veure com una oportunitat però també és un repte. Tenir treballadors diversos aporta coses positives però cal fer una gestió adequada. Ferrallistes portuguesos, peons de vialitat marroquins o soldadors polonesos són contractats per les seves habilitats  professionals i tenen les mateixes necessitats preventives que qualsevol altre, però amb algunes particularitats. La primera d’aquestes particularitats és l’idioma. Qualsevol informació que necessitin sobre la feina i els seus riscos, i les formacions que hagin de rebre s’haurien d’adaptar a les seves particulars necessitats. Davant d’aquest repte, algunes coses poden ajudar:...

La Póliza de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos es una manera de asegurar y proteger vuestro patrimonio de cara a posibles reclamaciones en su contra que puedan materializarse en costosos procesos. Os detallamos las particularidades de esta póliza: ¿Cuál es el objeto de la cobertura? Los gastos de defensa y la posible indemnización como consecuencia de reclamaciones cubiertas que sean formuladas contra la persona asegurada durante la vigencia de la póliza. Algunas de las alegaciones más frecuentes incluyen: -Incumplimiento de los deberes de un administrador -Error de gestión -Falta de diligencia -Errores u omisiones al facilitar información financiera -Falta de supervisión ¿Quién está Asegurado? Administradores (de hecho y de derecho)...