BUSCADOR

maig 2017

CONSTA va néixer com a conseqüència de la manca de barreres d’entrada que afecta al sector, tant per part de les empreses com de molts professionals que hi concorren. Aquest fet provoca que no sempre actuïn en el mercat agents amb la solvència tècnica i la professionalitat desitjades, circumstància que afecta negativament a tot el col.lectiu. Aquest registre està pensat per la millora de la qualitat, transparència i responsabilitat de les empreses.  Si entre els principals avantatges de formar part del registre hi destaquem que suposa un avantatge competitiu que distingeix a la teva empresa per davant de la competència i que...