BUSCADOR

març 2017

Triar el vehicle que millor respondrà a les nostres necessitats és tot un repte que pot repercutir funcional y econòmicament. És per això que a l'hora de decidir-se s'han de tenir en compte els següents factors: [bctt tweet="Què tenir en compte a l'hora de planificar l'adquisició d'un vehicle?" username="ConstructorsBCN"] 1. Quants diners volem gastar-nos? El preu és un dels aspectes fonamentals. Quin preu resulta rendible per a l'empresa? Què suposa un preu o un altre en proporció a la facturació? Val la pena adquirir un vehicle massa barat per després tenir problemes? 2. Què en pensen els conductors? Sovint oblidats a l'hora de triar un vehicle, el...